Εκδήλωση απονομής σημάτων «Κρήτη»

Στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε και η Ετήσια Εκδήλωση Απονομής σημάτων «Κρήτη», στις νέες πιστοποιημένες επιχειρήσεις της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν 19 επιχειρήσεις για 138 προϊόντα με το σήμα «Κρήτη».